Lenvik kabel-tv anbefaler å kable til internett med nettverkskabler

 Med Lenvik kabel-tv har du høy hastighet både inn og ut. Dette setter større krav til hvordan du skal koble deg til internett. Av ulike årsaker oppfører trådløse nett seg ofte ulikt fra bolig til bolig og det stilles også ofte for høye forventninger til den trådløse teknologien. For å oppnå optimal kapasitet oppfordrer vi derfor å kable til internett med nettverkskabler. Betaler du for X Mbit/s skal du få nær inntil X Mbit/s med nettverkskabel, men vi garanterer ikke hastigheten trådløst.

 Dersom du ønsker å teste hastigheten i ditt nett eller feilsøke ber vi deg også om å kable direkte. Får du lav hastighet direktekoblet bør du kontakte oss, slik at vi får sjekket at du ligger inne med riktig pakke og riktig konfigurasjon. Det må være bekreftet at det fungerer med nettverkskabel før vi går videre til å feilsøke det trådløse nettverket. Det kan jo være at feilen ligger før hjemmesentralen/modem

·         Foreta altså først hastighetstest med nettverkskabel.

·         Dobbelsjekk at det trådløse nettverkskortet er slått på

·         Å koble til egen trådløs router med nyeste teknologi og bedre plassering løser ofte mye

 Trådløs internettforbindelse fungerer på en annen måte enn kablet internettforbindelse. Med trådløst nettverk ofrer du hastighet og stabilitet for komfort. Dette gjelder spesielt for deg som har over snittet høye hastigheter. Vi anbefaler deg å kable til de enheter som krever fart og stabilitet og at du kan kjøre underholdningsenheter trådløst. Det kan være praktisk å ha trådløs tilgang for mobiler, iPad/nettbrett, bærbare datamaskiner etc., men merk at du aldri er garantert full hastighet trådløst.

 Tjenestekvaliteten på internett garanteres kun dersom din datamaskin er knyttet direkte til via en nettverkskabel. Dersom det leveres trådløs hjemmesentral/modem kan det ikke garanteres for faktisk båndbredde og kvalitet på grunn av begrensninger rundt trådløse nett. Dersom det er behov for å benytte egen trådløs router vil kabling og oppsett av denne ikke være inkludert i tjenesten.

 Trådløse signal blir påvirket av:

 Fysisk støy

 Betongvegger, tykke vegger, speil, fliser, varmtvannsberedere, ovner, lav plassering av hjemmesentral/ router eller plassering bak skap. For å forsøke å identifisere årsaken til dårlige signaler kan du ta en PC helt frem til hjemmesentralen/ routeren og teste hastighet nærmere kilden.

·         WiFi-antennene bør ikke være dekket av møbler/inne i sikringsskap/bak hyller/osv

·         WiFi-antennene bør ikke være helt nede på gulvet

·         WiFi-antennene bør ha mest mulig fri sikt mot utstyret Egen router vil muligens gi deg en sterkere sender

·         Jo mer synlig og åpen WiFi-antennene er, desto bedre signal

 

Fysisk usynlig støy

 Elementer inne i en vegg som du ikke visste var der, for eksempel at det er lyddemping bak gipsvegger, eller murstein bak gipsvegger, kan påvirke trådløse signaler.

·         Har du tykkere vegger enn det du ser?

·         Er det elektrostøy fra elektronisk utstyr inne i veggen?

·         Maling kan ha bly i seg og dempe det trådløse signalet. Det finnes maling som forbedrer signalet.

·         Varmekabler eller vannbåren varme i gulv vil dempe signalet.

·         En enkel regel at jo mer det er mellom sender og mottaker jo vanskeligere er det for signalet å komme frem.

 

 

Elektronisk/elektromagnetisk støy

 Radiobølger fra annet elektronisk utstyr kan også ha innvirkning på trådløst nettverk.

 

·         Radiobølger fra FM-radio

·         Radiobølger fra DS, PSP, mobiler.

·         Naboers radiobølger fra trådløse nett.

·         Radiobølger på samme kanal på trådløse nett.

·         Støy fra sikringsskap og ovner (i noen borettslag har utbygger valgt å plassere sentralen i sikringsskap, og det umuliggjør leveranse på trådløst nettverk fra vår side).

·         Lengst mulig unna annet elektronisk utstyr (ja, en hårtørker kan påvirke signalet).

·         Mange enheter opererer på 2,4 Ghz-båndet, derfor får du ofte bedre signal med sterkere router som opererer på 5 Ghz-båndet.

 

 Ulike innstillinger på det trådløse

 Bor du i et område med mange trådløse nettverk? Da bør du prøve å sette opp det trådløse nettverket på en kanal der det ikke er alt for mange andre trådløse nettverk. Prøv også å oppdatere driverne på det trådløse nettverkskortet ditt. Husk at 802.11g har en gjennomsnittlig "throughput" på 22 Mbit/s under optimale omstendigheter og er sterkt påvirket av støykilder og ikke minst andre enheter på nettet,. I tillegg vil alle enheter på samme kanal dele på båndbredden. I tillegg er det slik at hvis en 802.11b radio er i nærheten, f.eks. en PSP, så settes hastigheten ned til 802.11b-nivå med en "troughput" på ca 4-6 Mbit/s. Dette gjelder uansett om 802.11b-enheten er tilkoblet ditt nett eller ikke.

 Trådløst nett er i korte trekk ikke alltid det beste der det er tettbygd,. Trådløse nett er et delt medium, som betyr at den tilgjengelige båndbredden på en hjemmesentral/modem deles på enheter som er tilkoblet.

 Det kan ofte være lurt å teste med programmet inSSIDer og scanne nettene rundt for å se hvor kraftige de er og på hvilken kanal de operer. Du finner programmet her: http://www.metageek.net/products/inssider/. Et alternativ er ogsåwww.netstumbler.com. Netstumbler måler du med på steder du ønsker å bruke trådløse nett, og viser deg dBM (dempning) på stedet. Høy dBM er bra. -50 dBM er bedre enn -70 dBM. Et signal på -50 til – 60 dBM gir bra signal. Dårligere enn -70 dBM er ikke bra. 25-30 dB dempning gir fort ustabilitet. En tredør gir 6dB, mursteinvegg 18 dB, tykk betongvegg 53 dB, vanlig vegg 9 dB, glass 3 dB. Er det bare en dør mellom sender og mottakerutstyr er det altså ingen vits å ha døren åpen for å bedre signalene.

 Det beste vil nok være å investere i en 802.11n-ruter da disse er noe bedre til å håndtere interferens (mer moderne teknologi samt at de benytter teknologi for å retningsbestemme signalene mot den enheten de kommuniserer med.). Det aller beste er ruter og nettverkskort (USB) med Dual Band som operer på 5.0 Ghz. Der blir du stort sett alene om plassen. I tillegg til at det er 5 ikke overlappende kanaler mot 3 på 2.4 Ghz Det er ikke gunstig å plassere hjemmesentral med WiFi på loft, kjeller, bod, sikringsskap, ved siden av en ovn, bak en kommode, lavt nede på gulvet osv. Vi flytter da normalt ikke hjemmesentral i etterkant men vil be deg kable selv til et bedre egnet sted å plassere egen trådløs router.


Kundeservice


Tlf: 778 44 544


kontakt@lenvikkabeltv.no


facebook.com/lenvikkabeltvVi tilbyr fjernhjelp


Trykk

 FJERNHJELP 
Nå kan du følge oss på Facebook


 Adresse:

Hallveien 2

Postboks 33

9370 SILSAND


Copyright © 2012. All Rights Reserved.